Nominasies vir die tussentydse dagbestuurverkiesing

Die nominasieproses vir die portefeuljes van oordleier en adjunkoordleier (algemeen) het gisteraand om 23:00 tot ʼn einde gekom, en hierdie geldige, aanvaarde nominasies is ontvang:

Oordleier:

Willie Wagner

Adjunkoordleier:

Candace Kotze

Mariska Combrink

Gegee dat slegs een geldige, aanvaarde nominasie vir oordleier ontvang is, wens ons Willie Wagner geluk met sy onbestrede verkiesing tot oordleier.

Daar sal vanaf Woensdag 14 April 2021 om 19:00 uitgestem word vir die adjunkoordleier (algemeen) portefeulje. Noordvaal Voortrekkers se bestuurslede word gevra om hulself beskikbaar te maak om aan hierdie proses deel te neem. Die uitstemming sal aanlyn gedoen word deur middel van die Stembus-toepassing. Baie sterkte aan beide Candace en Mariska.

Scroll to Top